Jazykové kurzy nemeckého jazyka v Obecnej knižnici Banské

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou a Prešovský samosprávny kraj v rámci projektu Multifunkčné centrum 4.0. uskutočňujú Jazykové kurzy nemeckého jazyka.

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou získala grant na projekt LDI 01004 Multifunkčné centrum 4.0 (Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov).
Projekt je podporený z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci programu „LDI – Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov.

Realizácia projektu tak prispeje k naplneniu hlavného sloganu: „Spoločným úsilím k zelenejkonkurencieschopnej a inkluzívnej Európe“./ „Working together for a greencompetitive and inclusive Europe“.

Pravidelný šesťtýždňový kurz prebieha v priestoroch Obecnej knižnice Banské každý utorok od 03. mája 202213:00 h. Lektorom jazykového kurzu nemeckého jazyka je Mgr. Zuzana Radová. Študentov pribúda každú hodinu, čomu vďačíme lektorke Radovej, za jej pozitívny prístup, profesionalitu a láskavé slová, ktorým povzbudzuje každou lekciou žiakov k učeniu sa nemeckého jazyka.

Pomocou jazykového kurzu sa študenti a žiaci Obecnej knižnice Banské naučia základy nemeckého jazyka, prípadne zlepšia svoje jazykové znalosti a schopnosti, zlepší sa ich komunikácia v nemčine, a taktiež aj písomná komunikácia.

Farby, čísla a základné slová zvládli hravo, dokonca sa popasovali aj s básňou, ktorá žiakov zaujala a zožala veľký úspech. Veríme, že nemecký jazyk bude jedným z obľúbených predmetov nielen na základnej škole, ale aj v ich budúcnosti.

Pevne veríme, že jarné kurzy nemeckého jazyka prispejú k lepšej vzdelanosti mladých študentov a pomôžu im nájsť svoje uplatnenie a lepšie miesto v živote.

Multifunkčné centrum 4.0 sa aktívne zapája do prelínania podujatí medzi Rómskymi a Nerómskymi žiakmi. Jazykové kurzy nemeckého jazyka vzdelávajú žiakov zo ZŠ Banské bez ohľadu na vek či etnikum. Žiaci sa pomocou interaktívnych pomôcok aktívne zapájajú do vzdelávania a bystria svoju pamäť.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.sk alebo Facebook Granty EHP a Nórska na Slovensku.

If you want to know more about programmes and projects financed by the Norway Grants in Slovakia, visit www.norwaygrants.sk or Facebook Granty EHP a Nórska na Slovensku.

https://multifunkcnecentrumvranov.sk/granty-ehp-a-norska/

https://multifunkcnecentrumvranov.sk/kontakt/