Johann Wolfgang Goethe

Johann Wolfgang Goethe
22. marca 2021 kniznica
Spisovateľ Johann Wolfgang Goethe patrí medzi svetových literárnych velikánov. Práve dnes si pripomíname 189 rokov od jeho úmrtia. Bol nielen géniom svetovej literatúry, ale predovšetkým hĺbavým mysliteľom a vášnivým učencom. Je autorom slávneho básnického diela Faust alebo románu Utrpenie mladého Werthera. Goethe napísal aj ďalšie významné diela, medzi nimi napríklad drámu Götz z Berlichingenu, báseň Prometheus a baladu Kráľ duchov, či historický cestopis Cesta do Talianska. Z množstva jeho slávnych citátov sa nachádza práve jeden v osemsmerovke. Odhalíte jeho názov?
Instagram