Johann Wolfgang Goethe

Spisovateľ Johann Wolfgang Goethe patrí medzi svetových literárnych velikánov. Práve dnes si pripomíname 189 rokov od jeho úmrtia. Bol nielen géniom svetovej literatúry, ale predovšetkým hĺbavým mysliteľom a vášnivým učencom. Je autorom slávneho básnického diela Faust alebo románu Utrpenie mladého Werthera. Goethe napísal aj ďalšie významné diela, medzi nimi napríklad drámu Götz z Berlichingenu, báseň Prometheus a baladu Kráľ duchov, či historický cestopis Cesta do Talianska. Z množstva jeho slávnych citátov sa nachádza práve jeden v osemsmerovke. Odhalíte jeho názov?