Jozef Cíger Hronský

Pred 125 rokmi ( 22. 2. 1896) sa vo Zvolene narodil prozaik, autor literatúry pre deti a mládež Jozef Cíger Hronský. Pôsobil ako učiteľ a v roku 1933 sa stal tajomníkom Matice slovenskej. Od roku 1940 pôsobil ako správca Matice slovenskej. Redigoval časopis pre deti Slniečko. Po vojne emigroval do Argentíny, kde strávil zvyšok svojho života. Podieľal sa na založení Zahraničnej Matice slovenskej. Pôsobil v Slovenskom kultúrnom spolku v Argentíne.  V roku 1956 sa stal predsedom Slovenskej národnej rady v zahraničí a bol menovaný čestným predsedom Spolku slovenských spisovateľov a umelcov v zahraničí. V roku 1993 previezli jeho telesné pozostatky do Martina a uložili ich na Národnom cintoríne. Mnohé z jeho diel nájdete v Hornozemplínskej knižnici. Niektoré diela patria medzi odporúčanú literatúru pre študentov.