Kľúčové kompetencie dobrého moderátora s Vladimírom Bučkom

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou 27.4.2023 pripravila v rámci projektu Erasmus+ vzdelávanie zamestnancov. Vzdelávanie sa realizovalo ako diseminačná aktivita zahraničných mobilít, ktoré zamastnanci absolvovali.
V rámci projektu Erasmu+ už navštívili: Dánsko, Česko, Poľsko, Holandsko a pred sebou majú Portugalsko a Chorvátsko.
Dnešný moderátorsky workshop bol určený pre tých, ktorí sa chcú zdokonaliť v technike reči a prejavu a dozvedieť sa ako pripraviť skvelú besedu, prednášku…
Lektorom bol moderátor, redaktor Vladimír Bučko.
Obsahom podujatia boli základné informácie pri realizovaní moderátorských aktivít. Ako si postaviť scenár besedy, čomu sa vyvarovať, na čo sa upriamiť, a ako preniesť emóciu na divákov. Ďakujeme pánovi Bučkovi za „know-how“, ktoré nám na dnešnom workshope odovzdal a veríme, že sa to odzrkadlí aj v praxi.

 

 

 

 

 

 

 

Loading