Knihy pre Liečebňu sv. Filomény

Knihy pre pacientov Liečebne sv. Filomény
Od 1. januára 2023 bol vo Vranove nad Topľou otvorený Hospic sv. Filomény, ústavné zdravotnícke zariadenie a zariadenie sociálnych služieb.
Rekonštrukciou liečebne a jej okolia sa tím zamestnancov snažil vytvoriť pre svojich pacientov prostredie čo najpodobnejšie ich vlastným domovom, v ktorom zažijú prijatie a láskavú starostlivosť, s cieľom dosiahnuť maximálnu možnú kvalitu života, úľavu od bolesti a ďalších symptómov.
Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou darovala 350 kníh a časopisov do knižnice liečebne určenej pre pacientov, aby prispela k aktívnemu vypĺňaniu ich voľného času. Vranovská knižnica sa tak chce zapojiť do dobrovoľníckej činnosti liečebne.
V rámci 15. ročníka Týždňa dobrovoľníctva 2023, ktorý sa bude konať v dňoch 23.-29. júna 2023, chce knižnica nadviazať aj ďalšiu spoluprácu s touto liečebňou. Plánujeme viesť seniorov k nachádzaniu zmyslu života aj v knihách a literatúre.
V tomto týždni budeme pri práci so seniormi využívať naratívny príbeh, ktorý je jedným z najpútavejších literárnych žánrov v súvislosti s rozvojom znalostnej spoločnosti a tým klásť dôraz na informačné vzdelávanie seniorov.

 

 

 

 

 

Loading