Knihy sú skvelé

Knihy sú skvelé
8. novembra 2022 kniznica
Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou Vás pozýva na podujatie Knihy sú skvelé, ktoré sa realizuje v rámci projektu LDI 01004 Multifunkčné centrum 4.0 (Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov).
Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou získala grant na projekt LDI 01004 Multifunkčné centrum 4.0 (Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov).
Projekt je podporený z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci programu „LDI – Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov.
Podujatie sa uskutoční v piatok 11. novembra 2022 o 10.00 h v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou. Srdečne pozývame na divadlo pre deti Cililing z Prešova, ktoré príde spríjemniť literárne dielo hravou formou.
Podujatie sa uskutoční v piatok 11 . novembra 2022 o 13.00 h v Komunitnom centre Hencovce. Srdečne pozývame na workshop zameraný na zdravú výživu s certifikovaným osobným trénerom a certifikovaným inštruktorom Nordic Walking Michalom Lakatošom.

 

 

 

 

 

Instagram