Knihy sú skvelé s Jozefom Jenčom

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou Vás pozýva na podujatie Knihy sú skvelé, ktoré sa realizuje v rámci projektu LDI 01004 Multifunkčné centrum 4.0 (Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov).

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou získala grant na projekt LDI 01004 Multifunkčné centrum 4.0 (Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov).
Projekt je podporený z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci programu „LDI – Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov.

Podujatie sa uskutoční vo štvrtok 08. decembra 2022 o 10.00 h v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou. Srdečne pozývame na workshop so spisovateľom, režisérom a dramatikom Jozefom Jenčom.

Podujatie Knihy sú skvelé je cyklus aktivít na podporu čítania, umeleckého a kultúrneho vzdelávania. Aktivity sa uskutočňujú na prelínanie rómskych a nerómskych komunít. Cieľom podujatí je priviesť deti k správnej ceste za poznaním a vzdelávaním.

Jozef Jenčo je autorom hravých a veselých ilustrovaných rozprávok pre deti, ale aj dospelých napísaných vo východoslovenskom dialekte. Jozef Jenčo je režisér, dramatik a autor divadla KĽUD Kladzany. V jeho príbehoch sa môžete dočítať o rôznych zaujímavých a čarovných hlavných postavách, ale aj o krásnych miestach, ktoré si viete sami ľahko predstaviť ponorením sa do príbehu.

#eeagrants