Knihy sú skvelé s Katarínou Škorupovou

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou a Prešovský samosprávny kraj v rámci projektu Multifunkčné centrum 4.0. Vás pozývajú na besedu so spisovateľkou Katarínou Škorupovou.

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou získala grant na projekt LDI 01004 Multifunkčné centrum 4.0 (Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov).
Projekt je podporený z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci programu „LDI – Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov.

Realizácia projektu tak prispeje k naplneniu hlavného sloganu: „Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe“./ „Working together for a greencompetitive and inclusive Europe“.

Podujatie sa uskutoční v piatok 8. apríla 2022 o 09.00 h v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou a o 11.00 h v ZŠ Čaklov.

Podujatie Knihy sú skvelé je cyklus aktivít na podporu čítania, umeleckého a kultúrneho vzdelávania. Aktivity sa uskutočňujú na prelínanie rómskych a nerómskych komunít. Cieľom podujatí je priviesť deti k správnej ceste za poznaním a vzdelávaním.

Katarína Škorupová vyštudovala slovenský jazyk a literatúru na FFUK. Už od strednej školy snívala o redaktorskej práci a postupne si svoju túžbu plnila. Istý čas učila slovenčinu, ale čoskoro začala pracovať vo vydavateľstve ako redaktorka. Najskôr pripravovala učebnice, potom sa venovala beletrii a detskej literatúre. Tým sa živí dodnes, a popritom aj prekladá z angličtiny, stará sa o rodinu a tancuje hulu, čo je v podstate tiež istý druh reči – rozprávanie príbehov.

Katarína Škorupová vydala knihy ako sú Ako uloviť mamutaAnča z pomarančaHups, Rups a ŠupsV krajine rozprávok alebo aj O zlatom vajíčku a iné rozprávky a iné.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.sk

If you want to know more about programmes and projects financed by the Norway Grants in Slovakia, visit www.norwaygrants.sk.

Loading