Knihy sú skvelé s Máriou Rácovou – Vianoce s Kubkom

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou a Prešovský samosprávny kraj Vás uskutočnili na podujatie Knihy sú skvelé, ktoré sa realizuje v rámci projektu LDI 01004 Multifunkčné centrum 4.0 (Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov).

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou získala grant na projekt LDI01004 Multifunkčné centrum 4.0 (Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov).
Projekt je podporený z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci programu „LDI – Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov.

Realizácia projektu tak prispeje k naplneniu hlavného sloganu: „Spoločným úsilím k zelenejkonkurencieschopnej a inkluzívnej Európe“./ „Working together for a greencompetitive and inclusive Europe“.

Podujatie sa uskutočnilo v piatok 13. mája 2022 o 14.00 h v Komunitnom centre Hencovce.

Podujatie Knihy sú skvelé je cyklus aktivít na podporu čítania, umeleckého a kultúrneho vzdelávania. Aktivity sa uskutočňujú na prelínanie rómskych a nerómskych komunít. Cieľom podujatí je priviesť deti k správnej ceste za poznaním a vzdelávaním.

Komunitné centrum Hencovce navštívila regionálna autorka Rácová Miltáková Marika ✍️ , ktorá deťom predstavila svoju knihu Vianoce s Kubkom. ? Čaro knihy prenieslo všetkých zúčastnených do najkrajších sviatkov v roku. Ďakujeme za milé podujatie, ktoré spestrilo piatkové poobedie deťom, ich rodičom, ale aj komunitným pracovníčkam v Hencovciach.

Kniha Vianoce s Kubkom je plná zaujímavých príbehov, krásnych ilustrácií, ktoré si autorka pripravila a zhotovila sama. Námetom bolo poďakovanie a vianočný darček svojim detičkám, ktoré Marika vyučovala v materskej škole. Nakoniec z toho vznikla krásna publikácia, ktorá sa teší vysokému záujmu čitateľov. Veď posúďte sami…Počuješ? Ten šepot z diaľky? To je volanie do rozprávky. V nej brnknú ti Vianoce, zlatým zvončekom po nose. A medvedík malý zašušká svojim rodičom do uška. ,,Nech nám zavoňajú vetvičky a uložíme pod ne jasličky.“ Ak ti ešte koniec chýba. Stačí príbeh čítať iba.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.sk alebo Facebook Granty EHP a Nórska na Slovensku.

If you want to know more about programmes and projects financed by the Norway Grants in Slovakia, visit www.norwaygrants.sk or Facebook Granty EHP a Nórska na Slovensku.

NÓRSKE GRANTY

Knihy sú skvelé s Máriou Rácovou – Vianoce s Kubkom