Knižnica otvorená od 10.12.2021 v režime OP

vzhľadom na vývoj pandemickej situácie a nariadení podľa vyhlášky 306/2021 bude knižnica otvorená v režime OP.

1️⃣Vstup do budovy knižnice len v režime OP ( plne očkovaní, prekonaní, ktoré preukázateľne prekonali ochorenie COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami deti do 12 rokov a dvoch mesiacov veku).
2️⃣Povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest s respirátorom FFP2.
3️⃣Použite dezinfekciu na ruky.
4️⃣V radoch zachovávajte odstupy minimálne 2 m; uvedené neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti alebo osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a ich asistentov.
5️⃣Počet návštevníkov knižnice v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden človek na 25 m2 plochy navštíveného oddelenia knižnice.

Pre čitateľov sme na web stránke uverejnili postup predĺženia výpožičiek online  z domu alebo nám môžu zaslať email s požiadavkou na predĺženie alebo telefonicky zavolať našim knihovníkom.

https://vthk.dawinci.sk/?fn=*login_userPswd&btnResName=ERR&pageId=*borrows

Ďalšou z možností je vrátenie kníh do biblioboxu, ktoré po vybratí čistíme a dezinfikujeme. 

Aj naďalej budeme pokračovať v kreatívnych  nápadoch nových aktivít pre našich čitateľov,  vďaka moderným technológiám môžeme byť s vami v neustálom kontakte.

Veríme, že čoskoro sa opäť všetci budeme osobne stretávať v našej knižnici –  knižnici rodinného typu.

 

 

 

 

 

 

Loading