Komiksiáda alebo komiksom k čítaniu 2022

Jubilejný 10. ročník súťaže Komiksiáda alebo komiksom k čítaniu sa uskutočnil 22. novembra 2022 v priestoroch Hornozemplínskej knižnice vo Vranove nad Topľou. Odborný komiksový seminár viedol už tradične doc. PhDr. Peter Karpinský, PhD., ktorý žiakom vysvetlil, ako tvoriť komiks, z pohľadu literárneho, ale aj výtvarného. Spisovateľ zároveň zhodnotil súťažné práce z roku 2022, vyzdvihol kreativitu a rôznorodosť prác a odmenil výhercov. Do súťaže Komiksiáda alebo komiksom k čítaniu sa zapojilo 160 žiakov, 146 komiksových prác sa hodnotilo v dvoch kategóriách (I. kategória 9 – 12 rokov, II. kategória 13 – 18 rokov). V tomto ročníku sa zapojilo o 36 žiakov s 33 prácami viac ako v minulom roku 2021. V tejto celoslovenskej súťaži bolo zapojených spolu 14 škôl aj mimo vranovského regiónu: Spojená škola Vrútky, Kysucká knižnica Čadca, Spojená škola D. Tatarku Poprad, Okresná knižnica Bardejov, Cirkevná spojená škola – ZŠ Svätej rodiny Sečovce, ZŠ v Kračúnovciach a ZŠ Májové námestie Prešov. Z vranovského regiónu sa zapojilo 6 škôl: ZŠ Bernolákova, ZŠ Lúčna, ZŠ Juh, ZŠ Kukučínova, ZŠ Sídlisko II a Stredná odborná škola A. Dubčeka. Výhercom blahoželáme a ďakujeme všetkým, ktorí sa do súťaže zapojili, a veríme, že nasledujúci ročník prinesie nové techniky kreslenia a tvorby z dielne našich študentov. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia v rámci projektu Vranovské knihodni.
VÍŤAZI SÚŤAŽE „KOMIKSIÁDA ALEBO KOMIKSOM K ČÍTANIU“ 2022
I. kategória
1. miesto
Lenka Pšeničňaková – ZŠ Juh – Vranov nad Topľou
2. miesto
Nela Holodová – ZŠ s MŠ Pod Papierňou Bardejov, (Okresná knižnica – Bardejov)
Ella Haľková – ZŠ Kračúnovce
3. miesto
Adam Titko – ZŠ Juh – Vranov nad Topľou
Čestné uznanie
Sofia Markovičová – Spojená škola M. R. Štefánika – Vrútky
Lenka Najdeková – Kysucká knižnica – Čadca
Kristína Tiňová – ZŠ Sídlisko II. – Vranov nad Topľou
Jozef Chovanec – ZŠ s MŠ Pod Papierňou Bardejov, (Okresná knižnica – Bardejov)
Nela Juročková – ZŠ s MŠ Pod Papierňou Bardejov, (Okresná knižnica – Bardejov) Okresná knižnica – Bardejov
Michaela Briľaková – ZŠ s MŠ Pod Papierňou Bardejov, (Okresná knižnica – Bardejov) Okresná knižnica – Bardejov
Eliška Irrgangová – Cirkevná spojená škola – ZŠ Svätej rodiny Sečovce
Sára Nguyen – ZŠ Kukučínová – Vranov nad Topľou
Nina Sokolová – ZŠ Kračúnovce
Martin Mašlej – ZŠ Kračúnovce
Nina Podolská – ZŠ Lúčna
Tamara Zelená – ZŠ Lúčna
Natália Ivanová – ZŠ Lúčna
Mikuláš Béreš – ZŠ Lúčna
Klára Jakubčinová – ZŠ Bernoláková
Liana Kukurucová – ZŠ Bernoláková
II. kategória
1. miesto
Timea Pavličková – Spojená škola D. Tatarku – Poprad
Natália Keblešová – ZŠ Sídlisko II – Vranov nad Topľou
2. miesto
Vanesa Danková – ZŠ Juh – Vranov nad Topľou
Simona Maťašová – ZŠ Sídlisko II – Vranov nad Topľou
3. miesto
Marián Kopčo – ZŠ Juh – Vranov nad Topľou
Tamara Doľacká – ZŠ Juh – Vranov nad Topľou
Alžbeta Michaličková + Zuzana Klimeková – Kysucká knižnica – Čadca
Čestné uznanie
Liliana Tóthová – Kysucká knižnica – Čadca
Marko Antony – SOŠ A. Dubčeka – Vranov nad Topľou
Christián Dzvoník – SOŠ A. Dubčeka – Vranov nad Topľou
Soňa Marcinová – ZŠ Sídlisko Májové námestie 1 – Prešov
Lo Hong Ha – ZŠ Juh – Vranov nad Topľou
Martina Nováková – ZŠ Bernoláková
Lívia Peštová – ZŠ Bernoláková