KOMIKSIÁDA ALEBO KOMIKSOM K ČÍTANIU

KOMIKSIÁDA ALEBO KOMIKSOM K ČÍTANIU
14. septembra 2021 kniznica

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou a Prešovský samosprávny kraj v rámci projektu VRANOVSKÉ KNIHODNI vyhlasujú tradičnú celoslovenskú súťaž o najlepšiu komiksovú prácu s názvom „KOMIKSIÁDA ALEBO KOMIKSOM K ČÍTANIU“.

V tomto roku uskutočníme už 9. ročník súťaže, ktorá  je určená žiakom a študentom vo veku 9 – 18 rokov. Práce budú hodnotené v jednotlivých vekových kategóriách a dôraz sa kladie na originalitu a rôznorodosť  komiksov. Súčasťou bude výstava víťazných komiksových prác v priestoroch knižnice. Zasielanie prác do súťaže je možné do 18. októbra 2021 vo formáte max. A3. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.