Komiksiáda alebo komiksom k čítaniu

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou pozýva na celoslovenský odbormný seminár, ktorý sa uskutoční 22. novembra 2022 o 9.00 h. v priestoroch Hornozemplínskej knižnice M. R. Štefánika 875/200 vo Vranove n.Topľou, ktorého súčasťou je oficiálne vyhodnotenie tejto súťaže spojené s odovzdaním ocenenia.
Táto súťaž je organizovaná od roku 2012 a teší sa postupnému nárastu záujmu zo strany detí a mládeže z celého Slovenska, o čom svedčí rekordný počet 146 prihlásených komiksových prác za rok 2022. Hosťom podujatia je spisovateľ a ilustrátor doc. PhDr. Peter Karpinský, PhD., ktorý komiksové práce vyhodnotil.
Prosíme o potvrdenie účasti do 18.11.2022.
Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.