Kontakt

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou

Napíšte nám

Útvar knižnično-informačných fondov, regionálna bibliografia

Útvar knižnično-informačných služieb, koordinácia projektov a podujatí

Akvizícia, katalogizácia

Metodik pre obecné knižnice

Oddelenie pre dospelých čitateľov

Oddelenie pre deti a mládež

Oddelenie špeciálnych služieb, čitáreň

Oddelenie ekonomicko-technickej činnosti