Kontakt

Návštevy : 3,958 

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou

Napíšte nám

  Útvar knižnično-informačných fondov, regionálna bibliografia

  Útvar knižnično-informačných služieb, koordinácia projektov a podujatí

  Akvizícia, katalogizácia

  Metodik pre obecné knižnice

  Oddelenie pre dospelých čitateľov

  Oddelenie pre deti a mládež

  Oddelenie špeciálnych služieb, čitáreň

  Oddelenie ekonomicko-technickej činnosti

  Instagram