Kráľ dobra v Multifunkčnom centre 4.0

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou uskutočnila podujatie ZASTAVTE šikanu, ktoré sa realizuje v rámci projektu LDI 01004 Multifunkčné centrum 4.0 (Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov).

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou získala grant na projekt LDI 01004 Multifunkčné centrum 4.0 (Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov).
Projekt je podporený z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci programu „LDI – Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov.

Podujatie sa uskutočnilo vo štvrtok 16. marca 2023 o 10.00 h v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou na tému Kráľ dobra s s hercom, umelcom a umeleckým mentorom v organizácii Divé maky, Mgr. art. Františkom Balogom, Dis.art. Šikana a jej formy v posledných rokoch rezonujú nielen v prostredí školy, ale aj v mediálnom svete. Ako predísť jej nástrahám a zabrániť jej šíreniu sme sa dozvedeli s Františkom Balogom, ktorý nám hravou formou a skvelým hereckým výkonom ukázal ako sa dá ubrániť pred šikanou. Prváci z vranovských škôl si domov odniesli skvelý herecký zážitok, ktorý im pomôže predísť šikane.

Semináre sú zamerané na prevenciu šikanovania detí a mladých ľudí v škole, na priame a nepriame formy šikanovania, na prejavy agresívneho správania na fyzickej, psychickej a verbálnej báze, taktiež na aktivity na zlepšenie psychosociálnej klímy v prostredí školy.

dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.sk alebo Facebook Granty EHP a Nórska na Slovensku.

If you want to know more about programmes and projects financed by the Norway Grants in Slovakia, visit www.norwaygrants.sk or Facebook Granty EHP a Nórska na Slovensku.