Krásny Deň učiteľov

Krásny Deň učiteľov
28. marca 2022 kniznica

Návštevy : 369 

V mene Hornozemplínskej knižnice vo Vranove nad Topľou sa chceme poďakovať všetkým učiteľkám a učiteľom za doterajšiu spoluprácu a prajeme im veľa síl a množstvo spoločných zážitkov aj naďalej.
Instagram