Krásny Deň učiteľov

V mene Hornozemplínskej knižnice vo Vranove nad Topľou sa chceme poďakovať všetkým učiteľkám a učiteľom za doterajšiu spoluprácu a prajeme im veľa síl a množstvo spoločných zážitkov aj naďalej.

Loading