Krotitelia displejov

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou Vás v rámci projektu Multifunkčné centrum 4.0 pozýva na podujatie Krotitelia displejov – Bezpečný internet, ktoré sa uskutoční v pondelok 06. marca 2023 o 10.00 hod. v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou..

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou získala grant na projekt LDI 01004 Multifunkčné centrum 4.0 (Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov).
Projekt je podporený z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci programu „LDI – Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov.

Pozývame vás v pondelok 06. marca 2023 o 10.00 hod. do Hornozemplínskej knižnice vo Vranove nad Topľou vypočuť si prednášku Bezpečný internet s pedagogičkou informačných technológií a preventistkou proti diskriminácii na internete, Mgr. Evou Leškovou, ktorá vysvetlí základy bezpečnosti na internete a ako predísť určitým nástrahám, ktoré poskytujú moderné technológie.

#eeagrants