Kultúrne poukazy 2022

Do 8.11.2022 môžete využiť kultúrne poukazy aj v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou.