Láska ako trojuholník

Ako vyzerá skutočná láska a jej starostlivosť o ňu? Lektorka Mgr. Mária Kohutiarová diskutovala so študentmi zo SOŠ Drevárska 15.2.2022 na tému Láska ako trojuholník. Nechýbalo vysvetlenie pojmov z manželského trojuholníka – oddanosť, blízkosť a vášeň. Veríme, že aj táto beseda inšpirovala tretiakov k správnemu fungovaniu vzťahov v rodine, partnerstve a širokému okoliu. Aj prostredníctvom modelov lásky ako dôvera, vernosť a vášeň môžeme všetky zábrany prekonať, samozrejme nesmie chýbať láska.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loading