Letný divadelný štvrtok 2024

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou v rámci projektu Multifunkčné centrum 4.0 uskutočnila podujatie s názvom Letný divadelný štvrtok.
Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou získala grant na projekt LDI 01004 Multifunkčné centrum 4.0 (Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov).
Projekt je podporený z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci programu „LDI – Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov.“
Vo štvrtok 4. júla 2024 o 10.00 h sme v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou privítali Nevadivadlo s predstavením Smradi. Čo sa stalo, keď sa zlí Smradi rozhodli urobiť niečo dobré? Inscenácia, ktorá búra stereotypy zlých zvieracích postáv, inšpirovaná detektívnym prostredím. Vlk, Had alebo taká Piraňa či Žralok všeobecne nemajú príliš dobrú povesť. Na divadelnom letnom štvrtku to však bolo všetko úplne inak! Z postáv sa stali hrdinovia, no nie vždy je to ľahké, najmä ak na každom kroku číha chutné potešenie.
Zároveň sa chceme poďakovať hercom za slávnostné otvorenie letných štvrtkov v Hornozemplínskej knižnici.
Multifunkčné centrum 4.0 získalo grant z Nórska v sume 594 519 €. Cieľom projektu je poskytnúť služby a infraštruktúru zraniteľným deťom a mládeži v okrese Vranov nad Topľou.
Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.sk alebo Facebook Granty EHP a Nórska na Slovensku.
If you want to know more about programmes and projects financed by the Norway Grants in Slovakia, visit www.norwaygrants.sk or Facebook Granty EHP a Nórska na Slovensku.