Letný hudobný štvrtok s Mgr. Radovanom Zajícom

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou získala grant na projekt LDI01004 Multifunkčné centrum 4.0 (Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov).
Projekt je podporený z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci programu „LDI – Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov.

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou v rámci projektu Multifunkčné centrum 4.0 pripravila podujatia Letné štvrtky.

Leto v Hornozemplínskej knižnici je už tradične venované obľúbeným Letným štvrtkom. Podujatia sú tematicky ladené stretnutia, ktoré sa budú niesť v duchu rozprávok, tvorivých dielní, súťaží, hier a športu.

21. júla 2022 o 10.00 h sa uskutočnilo podujatie s názvom letný štvrtok, ktoré sa nieslo v hudobnom duchu v rámci projektu Multifunkčné centrum 4.0 Hornozemplínskej knižnice vo Vranove nad Topľou. Lektorom letného hudobného štvrtka bol pedagóg a hudobník Mgr. Radovan Zajíc, ktorý predviedol deťom netradičnú hodinu hudobnej výchovy v CVČ Nižný Hrabovec. Na letnom hudobnom štvrtku si mohli deti pozrieť rôzne hudobné nástroje, vyskúšali si techniku hrania na nástrojoch, spievali rómske piesne a precvičili si pamäť na pracovných listoch hudobnej výchovy. Radovan Zajíc otvoril deťom okno do hudobného sveta, ktorý im ponúkol počas letných prázdnin množstvo nových informácií. Hurá letným štvrtkom!

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.sk alebo Facebook Granty EHP a Nórska na Slovensku.

If you want to know more about programmes and projects financed by the Norway Grants in Slovakia, visit www.norwaygrants.sk or Facebook Granty EHP a Nórska na Slovensku.