Letný komiksový štvrtok 2024

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou v rámci projektu Multifunkčné centrum 4.0 uskutočnila podujatie s názvom Letný komiksový štvrtok.
Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou získala grant na projekt LDI 01004 Multifunkčné centrum 4.0 (Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov).
Projekt je podporený z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci programu „LDI – Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov.“Vo štvrtok 11. júla 2024 o 10.00 h sme v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou privítali skvelého ilustrátora, karikaturistu, tvoriča komiksov a animátora Tomáša Cígera alias Arter Eniac. Deti sa pustili do víru výroby turbo mega komiksu, v ktorom použili všelijaké svoje nápady a výmysly superhrdinov, supermega watt 3000 vysávačov, zlovestných oblúd, ktoré chcú robiť zlobu vo vranovskej knižnici až po komiksové akčné arkádové videohry. Načuchli tak ku tvorbe od komiksových postáv až po samotné komiksové bublinky.
Vranov má rád komiks a komiks má rád Vranov!

Multifunkčné centrum 4.0 získalo grant z Nórska v sume 594 519 €. Cieľom projektu je poskytnúť služby a infraštruktúru zraniteľným deťom a mládeži v okrese Vranov nad Topľou.
Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.sk alebo Facebook Granty EHP a Nórska na Slovensku.
If you want to know more about programmes and projects financed by the Norway Grants in Slovakia, visit www.norwaygrants.sk or Facebook Granty EHP a Nórska na Slovensku.