Letný štvrtok divadelný 2023

10.08.2023 o 10.00 sme úspešne absolvovali Letný štvrtok – DIVADELNÝ- s Divadlo Na Peróne 👏👏👏

Predstavenie s názvom Lily a Momo malo veľký úspech a my sme radi, že nám herci predstavili námet z tejto obľúbenej detskej knihy. Všetkým zúčastneným ďakujeme a vidíme sa na ďalšom Letnom štvrtku, ktorý sa bude niesť v duchu historickom – šermiarskom.

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou uskutočnila letné podujatie pre všetky deti s názvom Letné štvrtky, ktoré organizuje v rámci projektu LDI 01004 Multifunkčné centrum 4.0 (Miestny rozvoj, odstraňovanie likvidácie a inklúzie Rómov).
Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou získala grant na projekt LDI 01004 Multifunkčné centrum 4.0 ( Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzie Rómov ).
Projekt je podporený z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci programu „LDI – Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzie Rómov.
Leto v Multifunkčnom centre 4.0 je už tradične venované obľúbeným Letným štvrtkom. Podujatia sú tematicky ladené stretnutia, ktoré sa nesú v duchu rozprávok, tvorivých dielní, súťaží, hier a športu.