Letný tanečný štvrtok

Dňa 28.7.2022 sme na oddeleni pre deti a mládež absolvovali už 4. Letný štvrtok, ktorý roztancoval ? všetkých návštevníkov. Za spoluprácu ďakujeme folklórnemu súboru Lipovec ? pod vedením Michal Jenčo a trénerke moderných tancov Martina Polivčáková Rusnáková z tanečného klubu TINIS. ???Ďakujeme všetkým zúčastneným a pozývame Vás na ďalší letný štvrtok HUDOBNÝ.???
Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou získala grant na projekt LDI01004 Multifunkčné centrum 4.0 (Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov).
Projekt je podporený z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci programu „LDI – Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov.