Letný výtvarný štvrtok s ilustrátorkou a maliarkou Veronikou Grominovou

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou Vás uskutočnila letné podujatie pre všetky deti s názvom Letné štvrtky, ktoré organizuje v rámci projektu LDI 01004  Multifunkčné centrum 4.0  (Miestny rozvoj, odstraňovanie likvidácie a inklúzie Rómov).

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou získala grant na projekt LDI 01004  Multifunkčné centrum 4.0  ( Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzie Rómov ).
Projekt je podporený z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci programu „LDI – Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzie Rómov.

Leto v Multifunkčnom centre 4.0 je už tradične venované obľúbeným Letným štvrtkom. Podujatia sú tematicky ladené stretnutia, ktoré sa nesú v duchu rozprávok, tvorivých dielní, súťaží, hier a športu.

Letný výtvarný štvrtok s ilustrátorkou a maliarkou Ing. Veronikou Grominovou zaujal deti v Obecnej knižnici Dlhé Klčovo a v Komunitnom centre Hencovce. Vo štvrtok 13. júla 2023 o 10.00 h sa v Obecnej knižnici Dlhé Klčovo zúčastnili návštevníci Multifunkčného centra 4.0 podujatia s témou Umelecký smer pop-art očami detí. Technikou pop-art si vyskúšali dotvárať časti tváre známym svetovým osobnostiam. Rôzne formy techniky ako gombíky, fixy, pastelky, lepidlá, flitre a novinové papiere ovládli portréty princeznej Diany, Michaela Jacksona a Martina Luthera Kinga.

Komunitné centrum Hencovce sa vo štvrtok 13. júla 2023 premenilo na výtvarnú dielňu plnú umelcov a kreatívnych detí, ktoré svojou pestrou fantáziou dotvorili dokonalé pop-art portréty známych osobností. Maliarka Veronika Grominová svojim výkladom o pop-art umení zaujala všetkých prítomných. Vznikli tak krásne umelecké výtvory, ktoré budú zdobiť domácností, ale aj samotné Komunitné centrum v Hencovciach.

Srdečne Vás pozývame na Letné štvrtky. Príďte si vychutnať leto plné aktivít, ktoré zamestnajú nielen myseľ, ale i telo zo širokej škály podujatí.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.sk alebo Facebook Granty EHP a Nórska na Slovensku.

If you want to know more about programmes and projects financed by the Norway Grants in Slovakia, visit www.norwaygrants.sk or Facebook Granty EHP a Nórska na Slovensku.