Literárny štvrtok

V literárnom štvrtku vám odporúčame prehľadnú Encyklopédiu vojen od najstarších čias po súčasnosť. Encyklopédia vojen je prvé dielo, kde sú komplexne spracované vojny a bitky od historikov. Kniha je veľmi pútavá nielen textom, ale aj ilustráciami – historickými obrázkami, či fotografiami, nechýbajú ani mapy a náčrty bitiek. Čitateľ má tak možnosť vytvoriť si predstavu o historických vojnových udalostiach z minulosti až po súčasnosť. V knihe je chronologicky usporiadaný výber starovekých, stredovekých, novovekých i súčasných vojnových dejín. Záver knihy je doplnený o slovník vybraných pojmov i funkčné a hodnostné pomenovanie príslušníkov jednotlivých armád.

Kniha predstavuje výber z vojnových konfliktov, pričom opisuje a objasňuje vojensko-politické pozadie a dôsledky vojen v celosvetovom meradle s dôrazom na naše národné dejiny. Autori knihy ponúkajú čitateľovi prehľad o vyše 200 vojnách a takmer 70 bitkách od najstarších čias po súčasnosť.

 

 

Loading