Lomnica v premenách času – hlasujte za Knihu roka PSK 2020

Hlavným usporiadateľom a vyhlasovateľom súťaže Kniha roka PSK 2020 je:

 • Prešovský samosprávny kraj
 • Krajská knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove

Partneri súťaže:

 • Okresná knižnica Davida Gutgesela, Bardejov
 • Vihorlatská knižnica v Humennom
 • Knižnica Jána Henkela v Levoči
 • Podtatranská knižnica v Poprade
 • Ľubovnianska knižnica, Stará Ľubovňa
 • Podduklianska knižnica vo Svidníku
 • Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou

Cieľ súťaže:

Propagácia a podpora regionálnej knižnej tvorby vydanej v roku 2020, ktorá je spätá s regiónmi Prešovského samosprávneho kraja tematicky, osobu autora textovej alebo obrazovej časti.

Súťažné kategórie:

 1. a) krásna literatúra, literatúra pre deti a mládež
 2. b) odborná literatúra (vrátane slovníkov, encyklopédií, duchovnej, publicistickej a populárno-náučnej literatúry)

Podmienky nominácie kníh do súťaže:

Do súťaže môžu byť nominované knihy, ktoré boli vydané od 01. januára 2020 do 31. decembra 2020, na základe údajov v tiráži knihy. Nominované knihy sú späté s regiónmi Prešovského samosprávneho kraja a to tematicky, alebo osobou autora textovej či obrazovej časti. Nominované môžu byť len tlačené knihy, graficky a knihársky spracované do formy zväzku viazanej alebo brožovanej publikácie, ktorej bolo pridelené ISBN. Môžu obsahovať výlučne text, môže ísť o obrazovú publikáciu alebo text kombinovaný s obrazovou časťou.

Súčasťou súťaže je aj verejné hlasovanie/čitateľská anketa – ako cena verejnosti:

Hlasovanie bude prebiehať od: 14.06. 2021 do: 31.08.2021

Hlasovacie lístky budú uverejňované na web stránkach knižníc

Hlasovanie bude prebiehať elektronicky prostredníctvom webových stránok regionálnych knižníc

Hlasujúci môže udeliť jeden hlas knihe v 1. kategórii (beletria) a jeden hlas knihe v 2. kategórii (odborná literatúra).

Hlasujúci môže udeliť jednej knihe len jeden hlas.

Počas trvania súťaže môže hlasujúci hlasovať len jedenkrát.

Vyhlásenie výsledkov súťaže:

Slávnostné vyhlásenie súťaže za účasti predstaviteľov PSK a  členov odborných porôt, sa uskutoční počas festivalu Prešov číta rád v septembri 2021.

Súčasne na tomto otvorení budú z hlasujúcich verejného hlasovania vyžrebovaní traja výhercovia, ktorí získajú vecné ceny a zápisné v regionálnych knižniciach PSK na 365 dní.

Po vyhlásení výsledkov bude verejnosti sprístupnená výstava nominovaných kníh v Krajskej knižnici P. O. Hviezdoslava v Prešove a následne, ako putovná výstava, postupne vo všetkých regionálnych knižniciach PSK.

Loading