Medzinárodný deň detskej knihy

Medzinárodný deň detskej knihy bol vyhlásený v roku 1967 Medzinárodným výborom pre detskú knihu (International Board on Books for Young People – IBBY).

Tento deň bol stanovený na počesť narodenia dánskeho rozprávkara Hansa Christiana Andersena v roku 1805. Účelom je podpora vydávania hodnotných kníh pre deti na celom svete a ich sprístupňovanie. Cieľom je podnietiť lásku detí ku knihám, lásku k slovu, čítaniu, materinskému jazyku, literatúre, aby sa kniha stala ich každodennou súčasťou života.

Odporúča sa deň osláviť čítaním rozprávok deťom, darovaním novej knihy alebo návštevou knižnice. Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou si pre vás pri tejto príležitosti pripravila rozprávkový pracovný list plný zábavných úloh, kvízov či tajničky.

Svetový deň Detskej knihy