Medzinárodný deň materinského jazyka

Hodnotu rodnej reči a materinského jazyka si v bežnom živote málokedy uvedomujeme. Pritom práve jazyky sú najsilnejšími nástrojmi na zachovanie a rozvoj nášho hmotného a nehmotného kultúrneho dedičstva. Cieľom Medzinárodného dňa materinského jazyka je pripomenutie, poznávanie a zvyšovanie úrovne ovládania materinských jazykov na celom svete.
My sme si dnes pripomenuli náš materinský jazyk pomocou tvorby Kristy Bendovej so žiakmi zo ZŠ Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou.