Medzinárodný deň Rómov 2023 vo Vranove nad Topľou

Medzinárodný deň Rómov 2023 vo Vranove nad Topľou
5. apríla 2023 kniznica

Medzinárodný deň Rómov si každoročne pripomíname 8. apríla pri príležitosti výročia prvého celosvetového stretnutia rómskych predstaviteľov v Orpingtone pri Londýne v roku 1971.

Medzinárodný deň Rómov je oslavou rómskej kultúry a jej vplyvov na oblasti hudby, divadla, literatúry a tanca európskej kultúry. Pri tejto príležitosti Občianske združenie Korálky, v spolupráci s Hornozemplínskou knižnicou, pripravili viaceré podujatia, ktorých cieľom je zvýšenie povedomia o ich kultúre, ochrane a podpore ľudských práv Rómov, prevencie diskriminácie a upozornením na problémy, ktorým v Európe čelia.

Medzinárodný deň Rómov oslávime počas troch dní, v dňoch od 12. – 14. apríla 2023. Keďže tento rok pripadá 8. apríl na Veľkú noc, rozhodli sme sa tento významný deň osláviť vo veľkom štýle. Zameriavame sa na pozitívne vzory úspešných umelcov a poukazujeme na cestu umenia, hudby, spevu a praktických činností, v snahe oživiť rómsku kultúru a rómsky jazyk vo Vranove nad Topľou a v jeho okolí. Projektom „Džives?/Žiješ?“ chceme zachovať identitu Rómov cez mladšiu generáciu, a tým aj rómsku kultúru cez dlhodobé aktivity s rómskou mládežou, taktiež zabezpečiť kvalitné vzdelávacie, kultúrno-spoločenské a komunitné aktivity, najmä pre rómsku mládež, ale aj pre dospelých s osobnosťami kultúrneho života a odborníkmi z rôznych umeleckých oblastí.

V stredu 12. apríla o 09.00 h odštartujeme oslavu dňa Rómov slovami Sikav ma oda, v preklade nauč ma to, čo predstavuje krajčírsku dielňu a workshop profesionálnej krajčírky, pani Anky Kaščákovej, ktorá poukáže na dôležitosť krajčírskeho remesla a naučí všetky šikovné ruky základy šitia na šijacom stroji. Pokračovať budeme o 13.00 h kreatívnym workshopom v dielni Makerspace, ktorý sa uskutoční pod vedením informatika a lektora 3D technológií, Bc. Matúša Novotného.

Štvrtok 13. apríla o 10.00 h začneme veľkolepým programom Džiješ?/Žiješ?, v ktorom vystúpi huslistka, speváčka a vnučka Jána Berkyho Mrenicu, Barbora Botošová, ktorá bude dotvárať hudobnú zložku programu. Literárnu časť programu zavŕši moderátor a spisovateľ Roman Goroľ, ktorý nám vo svojom medailóne predstaví autorskú tvorbu a poukáže na dôležitosť literatúry v živote človeka. Štvrtkový program zakončíme Fanky zábavou o 10.00 h v ZŠ Čaklov, v ktorej sa predstaví Rómska tanečná škola Terňa a naučí žiakov základné prvky klasických, ale aj moderných tancov.

Piatok 14. apríl sa ponesie temperamentnou témou, Bašaviben alebo zábavou, v ktorej predstavíme v tanečnom workshope lektorku tanca, Ing. Martinu Rusnákovu, ktorá v stredu o 09.00 h roztancuje všetky deti. Piatkovým programom sikav ma oda II. – nauč ma to o 10.00 h zakončíme oslavy Medzinárodného dňa Rómov rezbárskym workshopom rezbára a umelca Milana Krajňáka, ktorý odprezentuje svoju tvorbu a ponúkne možnosť vytvoriť si vlastné výrobky z dreva.

Pevne veríme, že spoločným úsilím prispejeme k inklúzii a oslávime Medzinárodný deň Rómov so všetkými priaznivcami kultúry. Inklúzia je cesta, nebojme sa na ňu vkročiť a putovať ňou bez predsudkov a s láskou.

Podujatia z verejných zdrojov podporil Fond na podporu kultúry národnostných menšín. Vďaka projektu ponúkame deťom a mládeži  možnosť uplatnenia sa v bežnom živote, a zároveň im môžeme predstaviť úspešné rómske vzory, pretože vzdelávanie je nevyhnutné, najmä v oblasti života Rómov.

 

 

Instagram