Michal Miloslav Hodža

V roku 1870 ( 26. marca) v Českom Tešíne zomrel jazykovedec, evanjelický kňaz Michal Miloslav Hodža. Bol organizátorom slovenského národného hnutia a bol príslušníkom štúrovskej generácie. Najprv bol stúpencom Kollárovej idey slovanskej vzájomnosti a jazykovej jednoty Čechov a Slovákov. Neskôr spolu s Ľudovítom Štúrom a Jozefom Miloslavom Hurbanom bol kodifikátorom spisovnej slovenčiny. V roku 1842 bol iniciátorom Slovenského prestolného prosbopisu. Zakladateľ vydavateľského spolku Tatrín. Bol signatárom Žiadostí slovenského národa a organizátor Slovenského povstania v rokoch 1848/1849. Narodil sa 22. 9. 1811 v Rakši.

Skúste si poskladať tématické puzzle Hodža.