Moderné technológie vs. vzťah

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou v rámci projektu Multifunkčné centrum 4.0 zrealizovala podujatie Krotitelia displejov – Moderné technológie vs. vzťah, ktoré sa uskutočnilo v pondelok 13. februára 2023 o 10.00 hod. v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou..

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou získala grant na projekt LDI 01004 Multifunkčné centrum 4.0 (Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov).
Projekt je podporený z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci programu „LDI – Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov.“

Kedy začíname budovať vzťah? Ako ho budovať? Nediskriminujem toho druhého vo vzťahu? Akým jazykom lásky hovorím ja? Poznám sám seba? To sú otázky, na ktoré sme hľadali odpovede s koučkou Mgr. Vierou Urigovou. Diskriminácia vo vzťahu partnerov sa v modernej dobe vyvíja rýchlo. Moderné technológie nám zasahujú nielen do života, ale najmä do vzťahov. Ako sa im vyvarovať a čo pomáha pri prevencii si dnes mohli vypočuť žiaci zo ZŠ Sídlisko II. vo Vranove nad Topľou. Ďakujeme koučke, Mgr. Viere Urigovej za hodnotný workshop s dôležitými informáciami, ktoré môžu pomôcť každému vzťahu – partnerskému alebo priateľskému.

Multifunkčné centrum 4.0 získalo grant z Nórska v sume 594 519 €. Cieľom projektu je poskytnúť služby a infraštruktúru zraniteľným deťom a mládeži v okrese Vranov nad Topľou.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.sk alebo Facebook Granty EHP a Nórska na Slovensku.

If you want to know more about programmes and projects financed by the Norway Grants in Slovakia, visit www.norwaygrants.sk or Facebook Granty EHP a Nórska na Slovensku.