Moderovaná diskusia s s biblistami prof. Petrom Dubovským SJ a doc. Bohdanom Hroboňom

Dnes (26.9.2022) sa uskutočnila moderovaná diskusia s uznávanými biblistami prof. Petrom Dubovským SJ a doc. Bohdanom Hroboňom v spolupráci s Centrom pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta, Slavistickým ústavom Jána Stanislava SAV, v. v. i. a Postoj media, s. r. o.