Motanka

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou získala grant na projekt LDI 01004 Multifunkčné centrum 4.0 (Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov).
Projekt je podporený z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci programu „LDI – Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov.

Realizácia projektu tak prispeje k naplneniu hlavného sloganu: „Spoločným úsilím k zelenejkonkurencieschopnej inkluzívnej Európe“./ „Working together for a greencompetitive and inclusive Europe“.

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou a Prešovský samosprávny kraj Vás v rámci projektu Multifunkčné centrum 4.0 LDI 01004 „Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov.“ pozývajú na výstavu počas mesiaca Jún s názvom Motanka – Bábika starých Slovanov a dedičstvo po našich predkoch.

Výstavu poskytuje Občianske združenie Veršočok o.z., ktoré vzniklo v roku 2010 s cieľom podporovať a prezentovať možnosti aktívneho spoznávania prírodných, kultúrnych, historických a spoločenských hodnôt regiónu Horný Zemplín. Postupne sa aktivity združenia začali viac zameriavať na históriu a tradičné remeslá a tak v roku 2017 vznikol v rámci združenia projekt ČAROVECI, zameraný na oživenie tradičných remesiel a na ich autentickú dobovú prezentáciu.

Bábiky – amulety, viac ako päťtisíc rokov staré dedičstvo po našich slovanských predkoch sa snažíme priviesť cez bránu vekov zo zabudnutia k novému životu. A pozývame Vás prostredníctvom našich tvorivých dielní túto krásu vytvárať spolu s nami.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.sk alebo Facebook Granty EHP a Nórska na Slovensku.

If you want to know more about programmes and projects financed by the Norway Grants in Slovakia, visit www.norwaygrants.sk or Facebook Granty EHP a Nórska na Slovensku.

NÓRSKE GRANTY