Na vlnách literatúry sme sa plavili aj počas 2. dňa RomLIT-u

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou v rámci projektu Multifunkčné centrum 4.0  pripravila II. ročník Rómskeho literárneho festivalu RomLIT, ktorý sa uskutoční v dňoch od 06. júna do 8. júna 2023 o 10.00 hod. v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou.

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou získala grant na projekt LDI01004 Multifunkčné centrum 4.0 (Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov).
Projekt je podporený z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci programu „LDI – Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov.

 

 

Po minuloročnom prvom a úspešnom ročníku Rómskeho literárneho festivalu RomLIT v dňoch od 21. – 23. júna 2022, sme si pre vás pripravili pokračovanie festivalu v podobe druhé ročníka, ktorý sa bude niesť na vlnách literatúry, hudby a rómskej kultúry. V rámci prvého ročníka festivalu sme privítali 28 významných rómskych hostí a počet účastníkov festivalu bol 493. Pevne veríme, že druhý ročník RomLIT-u prinesie veľa užitočných informácií, a bude prínosom pre všetky vekové kategórie zúčastnených nadšencov literatúry a kultúry.
Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou pripravuje tri festivalové dni s bohatým literárnym a kultúrnym programom. Nebudú chýbať diskusie so zaujímavými hosťami, autormi, prezentácia diel rómskych autorov, koncerty, workshopy a zaujímavé aktivity.
Literárny workshop s OZ Rómsky literárny klub (ROLIK) je spoločenstvo autorov prózy a poézie, ktorých inšpiráciou k literárnej tvorbe je život Rómov. Traja úspešní spisovatelia z OZ ROLIK Banská Bystrica, nám predstavili svoje knižné publikácie a zbierku literárnych prác, ktorá je ich spoločným, úspešným dielom.
Marián Balog, Nela Balogová, Milan Berko a Pavla Cicková navštívili CZŠ sv. Jána Pavla II. Hencovce. Spisovatelia rómskeho literárneho klubu Paľikerav, ktorými boli rómsky spisovateľ, básnik, herec a aktivista, predseda Rómskeho literárneho klubu ROLIK Marián Balog, ktorý je zároveň vedúcim regionálnej kancelárie Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity v BB. Profesionálny tréner šachu, bývalý rómsky aktivista, bývalý redaktor rádia RTVS, ktorý píše o medziľudských vzťahoch, láske, spolunažívaní Milan Berko a pedagogická pracovníčka na ZŠ vo Zvolene, ilustrátorka detských kníh aj ich autorka Pavla
Cicková. Prostredníctvom prezentácie poukázali na dôležité symboly rómskej minority, ktorými sú zástava či hymna známa na celom svete. Poukázali na svetovo významných ľudí z rôznych oblastí, ktorí boli prínosnými v celosvetovom merítku na poli hudby, výskumu, politickej sféry alebo v divadle. Rozprávali o tom, aké je dôležité chcieť učiť sa, poznávať, bádať – objavovať, ale hlavne chcieť sa zdokonaľovať. Z novej knihy Keď duša plače a srdce sa smeje – Kana e voďi rovel o jilo asal, čítala v slovenčine aj rómčine ilustrátorka aj spoluautorka Pavla Cicková. Príjemným oživením bolo aj čítanie žiačky z tamojšej školy, ktorá sa tiež zapojila do čítania z tejto knihy. Celé stretnutie sa nieslo v prepojení slovenčiny a rómčiny. Pevne veríme, že tieto informácie prinesú žiakom široký rozhľad a odbornosť v danej téme.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.sk alebo Facebook Granty EHP a Nórska na Slovensku.

If you want to know more about programmes and projects financed by the Norway Grants in Slovakia, visit www.norwaygrants.sk or Facebook Granty EHP a Nórska na Slovensku.