Národný týždeň manželstva 2024

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou a projekt Multifunkčné centrum 4.0 vás pozývajú na spoločné oslavy Národného týždňa manželstva v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou, ktoré sú spojené s bohatým kultúrnym programom. Tešiť sa môžete na program, ktorý je venovaný všetkým návštevníkov knižnice – deťom, mládeži a dospelým. Pre deti a mládež sú pripravené teen workshopy, čitateľské workshopy a tvorivé workshopy, ktoré prinesú povedomie o manželstve ako takom, ale aj o vzťahoch v našej spoločnosti. Dospelým bude patriť najmä piatkový program, ktorý sa bude niesť v duchu manželstva na manželskom workshope. Našou snahou je priniesť povedomie o manželstve, vzťahoch, dôležitosti porozumenia a tolerancie v akejkoľvek komunikácií.

Pestrá škála podujatí v Hornozemplínskej knižnici v rámci Národného týždňa manželstva nesie svoje príznačné každodenné posolstvá. Pondelok 12. februára 2024 začneme vierou a jej formovaním mysle a osobnosti. Utorok 13. februára 2024 budeme pokračovať láskou, ktorá má svoje stále miesto v srdciach každého človeka. Pokračovať budeme nádejou uprostred týždňa, v stredu 14. februára 2024 na sviatok sv. Valentína. Spáse sa budeme venovať vo štvrtok 15. februára 2024 a NTM ukončíme príznačnou pokorou, ktorú zvládneme všetci spolu na ceste životom.

Národný týždeň manželstva (NTM) je týždenná iniciatíva na podporu manželstva, ktorá prebieha v týždni osláv sv. Valentína – obľúbeného sviatku spájaného s láskou a partnerskými vzťahmi. Cieľom NTM je propagovať a podporiť manželstvo ako vzácnu hodnotu pre moderného človeka. NTM vytvára priestor, kde si môžeme pripomenúť, že spokojné manželstvo nie je samozrejmosť, ale vzťah, ktorý by sme mali rozvíjať. 

V zime sa viac ako inokedy zamýšľame nad významom vitamínov pre naše telo, keďže prirodzených spôsobov, ako ich môžeme prirodzene prijať, je menej a naopak naše telo je vystavené väčšej záťaži.  Podobne je to s manželstvom – nie v každom jeho období máme (bez vedomého úsilia) dostatočný a pravidelný prísun vitamínov, dôležitých pre zdravý vzťah. A nikto predsa nechce v manželstve len živoriť, ale chce zažívať vitálny vzťah, ktorý je odolný aj voči ohrozeniam a záťaži. A k tomu potrebuje každé manželstvo malé, no pravidelné dávky vitamínov. Ak tieto nedostáva prirodzene vďaka tomu, že je v počiatočnej fáze zamilovanosti a starostlivosť o vzťah ide akoby bez námahy, potrebuje ich dopĺňať cielene.

Prešovský samosprávny kraj a Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou Vás pozývajú na aktivity a podujatia realizované v rámci NTM 2024.

Národný týždeň manželstva odštartujeme v pondelok 12. februára 2024 o 10.00 h podujatím Vitamíny pre vzťah s lektormi Annou a Jánom Hoľkovými. Teen workshop je určený pre študentov stredných škôl, ktorý si môžu vypočuť hodnotné slová týkajúce sa manželstva a jeho základných potrieb, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie vzťahu. Pokračovať budeme Rozprávkami o našej rodine so žiakmi základných a materských škôl. Čitateľský workshop obsahuje rodinnú tematiku, ktorá bude nosným pilierom celého týždňa osláv manželstva.

Druhý deň venovaný manželstvu začneme podujatím Čo je to láska v utorok 13. februára 2024 o 10.00 h s o. Petrom Labaničom.  V poradí druhý teen workshop pre stredné školy sa zameria na lásku a jej ponímanie vo viacerých hľadísk. Pozrieme sa na pojem láska v užšom slova zmysle spolu s o. Petrom, ktorý ponúkne pohľady obety a úcty aj z kňazského hľadiska.

V stredu 14. februára, na sviatok sv. Valentína a uprostred osláv Národného týždňa manželstva, je pre všetkých návštevníkov knižnice pripravený kvíz o histórii manželstva. Kvíz bude prebiehať v online priestore, vďaka ktorému si môžete otestovať svoje vedomosti z oblasti manželstva a vzájomného spolunažívania lásky a pokory. S lektorom Makerspace dielne Bc. Matúšom Novotným sa presunieme do 3D sveta o 14.00 h v rámci tvorivého workshopu Darujme srdce. Aké sú základné potreby pre tvorbu 3D výrobkov alebo na výrobu produktov na vypaľovacom stroji? To všetko a ešte omnoho viac vám zodpovie náš lektor, ktorý vás bude sprevádzať poobedím v knižnici.

Predposledný deň Národného týždňa manželstva vo štvrtok 15. februára 2024 o 10.00 h ponúkneme čitateľský workshop pre žiakov materských a základných škôl. Podujatie s názvom Rozprávky našej mamky, venovaný rodinnej tematike, prinesie povedomie o láske a harmónií nielen v manželskom vzťahu, ale aj v priateľskom a školskom vzťahu. Pokračovať budeme kreatívnym workshopom s lektorkou a vzťahovou koučkou Mgr. Vierou Urigovou na tému Ako mať zdravý vzťah. Stretnutím v Book Clube ponúkneme aj novým členom možnosť aktívne sa zapojiť do čitateľského klubu mladých, ktorí svojimi názormi a postojmi spojenými s literatúrou pripravia zaujímavý workshop o zdravom vzťahu.

Posledný deň Národného týždňa manželstva v piatok 16. februára 2024 o 10.00 h s podujatím Láska je dar otvoríme tvorivý workshopom v priestore Makerspace s lektorom Bc. Matúšom Novotným. O 17.00 h zavŕšime oslavy manželstva na podujatí Spolu na ceste s o. Petrom Milenkym a manželmi Leou a Filipom Demekovými. Manželský workshop pre páry je pevným uzlom lásky spojeným literatúrou, hudbou a láskavým slovom o. Petra Milenkyho, ktorý prinesie pohľad gréckokatolíckeho kňaza na manželský zväzok doplnený príjemnými hlasmi a tónmi manželmi Demekovými. Kráčame životom spolu na ceste? Spolu na ceste s manželom, partnerom, priateľom či rodičom nás čakajú rôzne úskalia života, no všetko sa dá prekonať, ak kráčame spolu s niekým.

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou získala grant na projekt LDI01004 Multifunkčné centrum 4.0 (Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov). Projekt je podporený z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci programu „LDI – Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.sk alebo Facebook Granty EHP a Nórska na Slovensku.

Manželské členské

Ponuka ročného zápisného do knižnice pre manželov za 10 centov.