Návšteva knihovníkov zo Záhorskej knižnice

Hornozemplínsku knižnicu vo Vranove nad Topľou dnes navštívili knihovníci a knihovníčky zo Záhorskej knižnice, ktorá sídli v Senici.
Knihovníci nás navštívili v rámci projektu: Učíme sa od úspešných.
Veríme, že sa im i nás páčilo, že načerpali nové inšpirácie a námety a už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutie.
Zároveň nám venovali knihy a bulletin do fondu knižnice.