Nová regionálna publikácia

Novú regionálnu publikáciu Lomnica v premenách času sme uviedli do života 15.12.2020. Jej autormi sú dvaja vranovskí rodáci Dr. Pavol Molčan a Dr. Martin Lupčo.

Nová monografia je kamienkom do mozaiky dejín a súčasnosti Vranova, osobitne mestskej časti Lomnice, kamienkom, ktorý obohatí regionálnu databázu o zaujímavé poznatky tejto mestskej časti. Ide o jedinečnú publikáciu hodnotnú nielen svojim dizajnom, ale predovšetkým obsahom a bohatým fotografickým materiálom.

Táto publikácia je súčasťou fondu knižnice a veríme, že si čoskoro nájde svojich prvých čitateľov.

Na našej stránke si môžete pozrieť aj fotografie z uvádzania tejto publikácie do života.