Nové usmernenia k fungovaniu knižnice – 19. 1. 2022

V zmysle Vyhlášky 6/2022 od 19. januára 2022 knižnica poskytuje knižnično-informačné služby v režime ZÁKLAD t.j. pre všetkých čitateľov bez rozdielu. 

Naďalej platia všeobecné opatrenia:
–        vstup a pobyt vo vonkajších aj vnútorných priestoroch prevádzky umožniť len osobám s prekrytými hornými dýchacími cestami,
–        pri vstupe do prevádzky aplikovať vstupujúcim osobám dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,
–        zabezpečiť zachovávanie odstupov v radoch osôb minimálne 2 m; uvedené neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti alebo osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a ich asistentov,
–        počet zákazníkov v prevádzke v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden zákazník na 15 m2, táto povinnosť neplatí pre: 1. deti do 12 rokov v sprievode dospelej osoby.

Celé znenie vyhlášky: https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2022/vyhlaska_6.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loading