Výpožičný čas

Návštevy : 4,869 

 VÝPOŽIČNÝ ČAS

Deň Čas
Pondelok 07:30 – 18:00
Utorok 07:30 – 18:00
Streda 07:30 – 18:00
Štvrtok 12:00 – 18:00
Piatok 07:30 – 18:00
Sobota 09:00 – 12:00

V zmysle Vyhlášky 6/2022 od 19. januára 2022 knižnica poskytuje knižnično-informačné služby v režime ZÁKLAD t.j. pre všetkých čitateľov bez rozdielu. 

Celé znenie vyhlášky:

https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2022/vyhlaska_6.pdf

Cenník 2022

Instagram