Výpožičný čas

Návštevy : 2,477 

 VÝPOŽIČNÝ ČAS

Deň Čas
Pondelok 7:30 – 18:00
Utorok 7:30 – 18:00
Streda 7:30 – 18:00
Štvrtok (sanitárny čas 7:30 – 12:00) 12:00 – 18:00
Piatok 7:30 – 18:00
Sobota 9:00 – 12:00

V zmysle Vyhlášky 6/2022 od 19. januára 2022 knižnica poskytuje knižnično-informačné služby v režime ZÁKLAD t.j. pre všetkých čitateľov bez rozdielu. 

Naďalej platia všeobecné opatrenia:
–        vstup a pobyt vo vonkajších aj vnútorných priestoroch prevádzky umožniť len osobám s prekrytými hornými dýchacími cestami,
–        pri vstupe do prevádzky aplikovať vstupujúcim osobám dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,
–        zabezpečiť zachovávanie odstupov v radoch osôb minimálne 2 m; uvedené neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti alebo osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a ich asistentov,
–        počet zákazníkov v prevádzke v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden zákazník na 15 m2, táto povinnosť neplatí pre: 1. deti do 12 rokov v sprievode dospelej osoby.

Celé znenie vyhlášky:

https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2022/vyhlaska_6.pdf

Cenník 2022

Instagram