Žiadanka MVS

[spb_row element_name=“Row“ wrap_type=“content-width“ parallax_image_height=“content-height“ parallax_image_movement=“fixed“ parallax_image_speed=“0.5″ bg_video_loop=“yes“ parallax_video_height=“window-height“ parallax_video_overlay=“none“ row_overlay_opacity=“0″ row_col_pos=“default“ width=“1/1″ el_position=“first last“] [spb_text_block animation=“none“ animation_delay=“0″ simplified_controls=“yes“ custom_css_percentage=“no“ padding_vertical=“0″ padding_horizontal=“0″ margin_vertical=“0″ custom_css=“margin-top: 0px;margin-bottom: 0px;“ border_size=“0″ border_styling_global=“default“ width=“1/2″ el_position=“first“]

  Žiadajúca inštitúcia  Kniha
  Doplnkové info

  Ak je kniha požičaná, žiadame o rezerváciuÁnoNie

  Naša požiadavka je aktuálna do


  s preplatením výpožičky originálneho dokumentu podľa cenníka Hornozemplínskej knižnice
  so spracovaním osobných údajov

  [/spb_text_block] [spb_text_block animation=“none“ animation_delay=“0″ simplified_controls=“yes“ custom_css_percentage=“no“ padding_vertical=“0″ padding_horizontal=“0″ margin_vertical=“0″ custom_css=“margin-top: 0px;margin-bottom: 0px;“ border_size=“0″ border_styling_global=“default“ width=“1/2″ el_position=“last“]

  Čo je MVS?

  MVS je knižnično-informačná služba, ktorej obsahom je poskytovanie výpožičiek kníh a kópií dokumentov z papierových, mikrografických i elektronických zdrojov z iných knižníc a poskytovanie informácií o lokácii knižničných dokumentov vlastným používateľom knižnice, alebo iným knižniciam na rôznych úrovniach v rámci knižničného systému SR.

  V prípade, že žiadaný dokument nie je vo fonde Hornozemplínskej knižnice vo Vranove nad Topľou, môže používateľ s platným členstvom v HZKV požiadať o jeho zapožičanie (alebo o vyhotovenie xerokópie časti dokumentu, článok z periodika) z inej knižnice v SR (poplatok 3,- €/kniha, cena za kópie častí dokumentov v závislosti od počtu strán a cenníka knižnice, ktorá kópiu poskytla do 10 požiadaviek xerokópií + 0,10€/strana xerokópie 2,-€ nad 10 požiadaviek 3,- €). Poplatok za oneskorené vrátenie titulu prostredníctvom MVS (za každých začatých 14 dní) 3,30€.

  Printové žiadanky určené k objednávaniu prostredníctvom MVS vám poskytnú pracovníci dospelého oddelenia knižnice (alebo použite e-žiadanku na stiahnutie). Žiadanky je potrebné vyplniť podľa predtlače(osobitne na knižné tituly a osobitne na články) a odovzdať pri pulte na dospelom oddelení.

  Iba pre inštitúcie, nie pre individuálnych čitateľov

  Použitie:

  Vyplňte elektronickú žiadanku pre výpožičku knihy alebo xerokópie časopisu (typ žiadanky si zvolíte na tejto stránke klikom na príslušné odkazy v záhlaví samotného formulára) a odošlite údaje kliknutím na tlačidlo odoslať. Ak je odoslanie úspešné, v spodnej časti elektronickej žiadanky sa zobrazí správa „Email bol úspešne odoslaný“. Ak potrebujete po sebe zaslať viac objednávok rovnakého typu výpožičky, ďalšiu objednávku môžete vytvoriť prepísaním údajov z poslednej odosielanej, pokiaľ  ste si nezavreli okno prehliadača s objednávkou.

  Elektronická žiadanka MVS:

  Upozorňujeme kolegov z knižníc, že pri objednávkach dokumentov prostredníctvom MVS (netýka sa kópií článkov) uprednostňujeme požiadavky cez elektronickú žiadanku MVS (ktorú nájdete na našej webovej stránke www.kniznicavranov.sk). V prípade záujmu o tento spôsob objednávania si prístupové meno (ID-identifikačný kód) a heslo do online katalógu vyžiadajte od pracovníka knižnice zodpovedného za MVS e-mailom (dospele.odd@kniznicavranov.sk) alebo telefonicky.

  [/spb_text_block] [/spb_row]