O vranách pri Topli

Dňa 21.01.2022 sme na oddelení špeciálnych služieb Hornozemplínskej knižnice vo Vranove nad Topľou privítali deti z MŠ Sídl. 1. mája. Cez prerozprávanú povesť O vranách pri Topli od Antona Habovštiaka v rámci projektu Multifunknčé centrum 4.0. Deti sa dozvedeli o zrode nášho mesta. Podujatie sme spestrili krátkym divadelným predstavením danej povesti, v ktorom si mali možnosť zahrať všetky deti. Bodkou bola pieseň o Vranove, ktorou sa s nami deti rozlúčili.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loading