Odborný seminár a vyhodnotenie Čítačky s písačkou 2022

Hornozemplínska knižnica a Prešovský samosprávny kraj Vás pozývajú na Odborný seminár spojený so slávnostným vyhodnotením regionálnej ? súťaže o najkrajšiu literárnu a výtvarnú prácu ?Čítačka s písačkou. ✍️
Podujatie bude spojené s prezentáciou súťažných prác a uskutoční sa 21. októbra 2022 o 10.00 hod. v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou.
Súťažné práce bude hodnotiť odborná porota. Hlavnou hodnotiteľkou literárnych prác bude spisovateľka Alžbeta Verešpejová, výtvarné práce odborne posúdi ilustrátor Miroslav Regitko a recitačný prejav hodnotí Alžbeta Madejová. Do tohtoročnej súťaže nám bolo zaslaných 167 výtvarných a 51 literárnych prác.
Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom projektu.