Odborný seminár Čítačka s písačkou 2022

V piatok 21. októbra 2022 sa uskutočnil Odborný seminár spojený s vyhodnotením literárnych a výtvarných prác projektu Čítačka s písačkou. V poradí už 14. ročník súťaže realizovali OZ Korálky Vranov nad Topľou, Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou v spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom, vďaka podpore Fondu na podporu umenia. 

Do tohto ročníka sa zapojilo 242 žiakov, ktorí zaslali spolu 235 prác, z toho 167 výtvarných a 75 literárnych. Literárna časť obsahovala 18 prác v kategórii poézia a 33 prác v kategórii próza. Celkovo sa do regionálnej literárnej a výtvarnej súťaže zapojilo 9 škôl. Vďaka obetavým pedagógom zo ZŠ Bernolákova, Cirkevnej spojenej školy Vranov, ZŠ Lúčna, ZŠ Bystré, ZŠ Sídlisko II, ZŠ Juh, ZŠ Májové námestie 1 Prešov, ZŠ Kúpeľná Prešov, ZŠ Hanušovce, ktorí podporovali deti v literárnej a výtvarnej tvorbe, sme našli talenty a mohli ich v našej súťaži oceniť.

Spisovateľka Alžbeta Verešpejová bola hodnotiteľkou literárnych prác, výtvarnú časť posudzoval ilustrátor Miroslav Regitko a moderátorka Alžbeta Madejová hodnotila interpretačnú zložku.

Ani tento rok úroveň textov nepoľavila zo svojej nastavenej kvality, ktorú si udržiava za posledné roky na viac ako veľmi dobrej úrovni. Práce sú kultivované, zručne napísané, obsahom primerané vnímavosti a uvažovaniu mladých tvorcov. V próze ich charakterizuje intuitívne budovanie príbehov a snaha o ich účinné pointovanie. Pri písaní poézie je evidentné sústredenie na zvládnutie základných foriem rýmov, hľadanie obrazného vyjadrenia emócií a postojov i cez jednoduché básnické trópy. Niektoré práce nesú v sebe vplyv istého rešpektu z ešte dobre nepoznanej tvorivej pôdy, na ktorej sa ocitli začínajúci autori, no tí skúsenejší, sebavedomejší či zručnejší podnikli smelšie kroky v hľadaní témy, formy i jej obsahu.“

V rámci projektu Čítačka s písačkou vydali Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou a OZ Korálky zborník víťazných prác súťaže o najkrajšiu literárnu a výtvarnú prácu. Víťazné výtvarné práce zdobia priestory našej knižnice.

 

Víťazi súťaže Čítačka s písačkou 2022

Výtvarná časť

I. kategória (1. – 3. ročník)

1. Alex Cabovský, ZŠ Bernolákova-Život psíka v meste

2.Agátka Kucirková, ZŠ Kúpeľná-Dúhový sen

3.Oliver Andreji, ZŠ Bernolákova-Na návšteve v rozprávke

 

II. kategória (4. – 6. ročník)

1.Nina Podolská, ZŠ Lúčna-Líška

2.Michal Hanudeľ, ZŠ Májové námestie-M.R.Štefánik

3. Samuel Prokop, ZŠ Májové námestie-Princ a bedár

 

III. kategória (7. – 9. ročník)

1.Vanesa Danková, ZŠ Juh-K-POP

2.Natália Keblešová, ZŠ Sídlisko II-Písmená okolo nás

3.Alexandra Dopiráková, ZŠ Sídlisko II-V krajine zázrakov

 

Literárna časť – Poézia

I. kategória (1. – 3. ročník)

1.Veronika Demčáková, ZŠ Bernolákova–Farebný svet

2.Daniel Mihalčin, ZŠ Sídlisko II–Svietiaci psík

3.Boris Lipkoš, ZŠ Juh–Óda na mamku

Zvláštne ocenenie

Ema a Lea Kačeriakové, ZŠ Lúčna–Ekoškola-Lesoškola

 

II. kategória (4. – 6. ročník)

1.neudelené

2.Nela Budová, ZŠ Bystré–Človek nie je pánom prírody

3. Anastázia Novotná, ZŠ Bystré–Sen o budúcnosti

 

III. kategória (7. – 9. ročník)

1.Karin Petríková, ZŠ Bystré–Sen

2.Simona Višňovská, ZŠ Juh–Slaná voda

3.Peter Bednár, ZŠ Bystré–EKO-EGO svet

Zvláštne ocenenie

Nela Jánošíková, ZŠ Májové námestie–Kde si?

 

Literárna časť – Próza

I. kategória (1. – 3. ročník)

1.Miriam Urigová, CSŠ-Keby som tak mala frajera

2.Simon Pľuta, ZŠ Bernolákova-Svet plný pätoriek

3.Juliana Lacká, ZŠ Bernolákova-Hľadanie rodiny

Zvláštne ocenenie

Samuel Orečný, ZŠ Hanušovce–Pes Broky

 

II. kategória (4. – 6. ročník)

1.Veronika Tirpáková, ZŠ Bernolákova-Pyšná mačka

2.Ján Juhaščík, ZŠ Bystré-Zachránený ježko

3. Olívia Kovaľová, ZŠ Juh-Korytnačky na hokeji

 

III. kategória (7. – 9. ročník)

1.Miriam Košudová, ZŠ Lúčna – Online-Offline

2.Pavol Bezek, ZŠ Juh – Život s divochmi

3.Simona Tutková, ZŠ Bystré – Večerný koncert

Zvláštne ocenenie

Natália Hobľaková, ZŠ Bernolákova – Dar ľudskosti

Ďakujeme všetkým žiakom, ktorí do súťaže prispeli svojimi prácami, a taktiež ďakujeme aj pedagógom a rodičom, ktorí tieto deti vedú k tvorivej umeleckej činnosti. Naša vďaka patrí aj hodnotiteľom a všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k úspešnej realizácii projektu Čítačka s písačkou.