Odmena za pomoc druhým

14. jún je Svetovým dňom darcov krvi. Darovanie krvi je prejavom solidarity aj v tejto neľahkej dobe. Hornozemplínska knižnica ponúka darcom krvi, ktorí sú držiteľmi zlatej a diamantovej Janského plakety a držiteľmi Kňazovického medaily na Slovensku ROČNÉ ZÁPISNÉ len za 0,10€. Benefit možno využiť po predložení dokladu, ktorý potvrdzuje status mnohonásobného darcu krvi.