Online výstava Krok do minulosti

Online výstava Krok do minulosti
28. augusta 2021 kniznica

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou pri príležitosti 77. výročia Slovenského národného povstania usporiadala online výstavu Krok do minulosti. Súčasťou online výstavy sú dobové uniformy z rokov 1939 – 1945. Návštevník online výstavy môže vidieť výstroj a uniformy vojakov sovietskej armády a Wehrmachtu. Všetkých srdečne pozývame na túto online výstavu, zvlášť tých, ktorí si nestihli pozrieť výstavu osobne.