Online výstava Krok do minulosti

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou pri príležitosti 77. výročia Slovenského národného povstania usporiadala online výstavu Krok do minulosti. Súčasťou online výstavy sú dobové uniformy z rokov 1939 – 1945. Návštevník online výstavy môže vidieť výstroj a uniformy vojakov sovietskej armády a Wehrmachtu. Všetkých srdečne pozývame na túto online výstavu, zvlášť tých, ktorí si nestihli pozrieť výstavu osobne.

 

 

 

Loading