Oznam

Vážení čitatelia, oznamujeme Vám, že od 4.11. 2020 bude Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou OTVORENÁ.

Vstup do knižnice je povolený len:
1. s potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaným od 29. októbra 2020
2. s certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky s negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 vykonaným od 29. októbra 2020 do 1. novembra 2020 subjektom podieľajúcim sa na celoplošnom testovaní „Spoločná zodpovednosť“,
3. s potvrdením o výnimke od ošetrujúceho lekára